Upnishad(31)

Mukhya( मुख्य)
Muṇḍaka, Māṇḍūkya, Praśna
Sāmānya(सामान्य)
Ātmā, Sūrya, Prāṇāgnihotra
Sannyāsa(संन्यास)
Āśrama, Nārada-parivrājaka, Paramahamsa, Paramahaṃsa parivrājaka, Parabrahma
Śāktai (शक्ति )
Sītā, Devī, Tripurātapini, Bhāvana
Vaiṣṇava(वैस्नव )
Nṛsiṃhatāpanī, Mahānārāyaṇa (Tripād vibhuti), Rāmarahasya, Rāmatāpaṇi, Gopālatāpani, Kṛṣṇa, Hayagrīva, Dattātreya, Gāruḍa
Śaiva (शैव )
Atharvasiras,[96] Atharvaśikha, Bṛhajjābāla, Śarabha, Bhasma, Gaṇapati
Yoga(योग)Śāṇḍilya, Pāśupata, Mahāvākya
Source: Wikipedia